~

Переклад вимірювань

Масова витрата повітря

Кг/год
г/сек